Лицензи

Удостоверение за одобрение

Удостоверението одобрява фирма Топ Микс ООД да извършва следната дейност: Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара, съдържащи фуражни добавки или премикси, изготвени на основата за добавки от категорията “зоотехнически добавки”, функционална група “други зоотехнически добавки”: кокцидиостатици, посочени в глава 3 на Приложение IV към Регламент (ЕО) №183/2005, относно определяне на изискванията за фуражите.

Удостоверение за временно одобрение

Удостоверението одобрява фирма Топ Микс ООД да извършва следната дейност: Да търгува с фуражни добавки, продукти, посочени в глава 1 и премикси, изготвени на основата на фуражни добавки, посочени в глава 2 на Приложение IV от регламент №183/2005 за хигиена на фуражите.

Сертификат ISO 22000:2005

Сертификатът удостоверява, че системата за управление на горепоочената организациа е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандартите за управление, а именно СТАНДАРТ ISO 22000:2005 – ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ.

Удостоверение за зърносъхранение

Удостоверението дава право на фирма Топ Микс ООД да съхранява зърна на влог в зърнобаза с. Калояново.