Изборът на млекозаместител определя нивото на развитие на телетата

19.07.2017

Когато става въпрос за хранене на телетата, на пръв поглед всичко изглежда лесно - смесваме млякото на прах с вода. Процесът на този тип хранене обаче има своите специфики и не трябва да бъде подценяван, защото отглеждането на здрави и високопродуктивни животни стартира с ранния етап на хранене. Прецизният избор от страна на фермера е предпоставка за добри бъдещи резултати в стопанството. В рубриката Съветите на специалиста, експертите на HL-TopMix обръщат внимание към храненето на малките телета с млекозаместители.

Храненето на телета във фермата трябва да има следните цели:

Поддържане на телетата в отлично здраве Добър резултат по отношение на растежа Лесен преход към хранене с фуражи след отбиване на телето и правилно развитие на търбуха.

Различните източници на протеин в млекозаместителите, водят до различни нива на ефективност

Темповете на растеж на телетата се регулира от дневния прием на протеин и енергия, като животните под 3 седмици си набавят от млякото всички важни елементи. Затова е важно консултантът по хранене да се насочи към конкретен заместител на мляко, който да е съобразен с поставените цели и прилаганата в стопанството хранителна дажба. Млекозаместителите са разнообразни, с вариращо съдържание на протеини и мазнини, и ще имат различно ниво на ефективност по отношение на растежа. Необходимо е да се подбере продукт според програмата на хранене във фермата, за да се развие максимално потенциала за растеж на телетата.

Включените в млекозаместителите източници на протеин могат да бъдат много различни и имат определящо значение за цена на продукта. Трябва да се знае, че растителните протеини не са добри протеинови източници за малки телета и следва да се избягват.

Да се определи коефициентът цена / прираст на млекозаместителя

Качеството на млекозаместителите зависи от съдържанието на млечни протеини – необходимо е да бъде минимум 50% според приетите изисквания за изхранване на телета от 1-ва седмица. Най-важният източник на млечни протеини е обезмасленото сухо мляко и млечната суроватка. Разбира се това прави заместителя по-скъп, но при избора на продукт е важно да се търси баланс – компромисът с качественото хранене на телето може да компрометира развитието му и бъдещите резултати. Тогава следва да си отговорим на въпроса: Струва ли си рискът при избор на евтин млекозаместител за по-ниско тегло, по-лошо здраве и по-ниска производителност?

Друго, на което е необходимо да се обърне внимание, е добавянето на стартер към храната на младото теле. Това ще увеличи добрите възможности за развитие на търбуха, привикване към поемане на суха хранителна маса и растеж на животното.

Правила за отбиване – минимизирайте стреса

Въпросите са много - кога трябва да се отбиват телетата, как да става това, кой процес на отбиване ще гарантира качествено развитие? Стандартният отговор е, че отбиването започва още в първите дни след раждането. Най-важното обаче, на което е задължително да се обърне внимание, е да не се натрупва стрес в животното. Не бива отбиването и преместването на телето да се случват едновременно, защото ще повлияе на храненето, кондицията и растежа. Необходимо е тези промени да стават на етапи, с подходящи интервали помежду им – поне една седмица.
Друго условие е свободният достъп до вода, чийто прием увеличава приема и на стартерните продукти.

HL-TopMix предлага на българските фермери висококачествени немски млекозаместители, които отговарят на всички изисквания за високо качество и ефективност по отношение на растеж, добро развитие и здравен статус на младите животни. Консултантите ще подберат най-подходящия продукт и ще ви предложат схема за съответния начин на отглеждане на телетата във фермата. До 31 август млекозаместителите на Ibeka&Panto са на специална лятна цена.

Информация за продуктите, схеми на хранене и летни ценови условия може да получите при запитване на sales@hl-topmix.com, на фирмената интернет страница www.hl-topmix.com или във Facebook.