АБЪРДИЙН АНГУС – Предпочитаната порода от селекционери и гастрономи

26.09.2018

Абърдийн Ангус е световно призната като най-добрата порода за висококачествено говеждо месо, създадена в североизточна Шотландия.

Тази порода предлага много предимства на фермерите, от които те могат да извлекат добри бизнес ползи: Стабилните Ангус-говеда имат добро месо при добра паша и изискват малко грижи. Това е ясно конкурентно предимство във времена, в които добрият мениджмънт, ниските производствени цени и високото качество са определящи за успеха на една говежда селекция.
Животните имат спокоен характер и с тях се работи лесно.

Отлична усвояемост на пасищна трева - дори при лоши пасища има добър резултат. Типично за породата е проявеният силен стаден инстинкт.

КОИ СА ОТЛИЧИТЕЛНИ КАЧЕСТВА НА ПОРОДАТА?

Общи физически параметри Породата е средно едра, скорозряла. Тялото е издължено с ниско разположени ребра, дълбоки и широки гърди, бъчвообразни със силно издаден предгръдник. Тялото е с правилна правоъгълна форма, компактно и добре замускулено, хармонично развито. Фина костна структура. Лека, къса и фина глава, ушите са средно големи, леко насочени нагоре. Ширината на главата е приблизително 2/3 от дължината. Изпъкнал остър тилен гребен. Шията е къса и замускулена. Крайниците - широко поставени с пълни, дълбоки бутове, стигащи до скакателната става. Цвят Цветът е един: червен или черен. Носното огледало е червено или черно. Говедата са генетично без рога. Копитен рог – черен.

Защо да изберете точно породата Абърдийн Ангус?

Абърдийн Ангус е добре позната порода във всички краища на света и дава на фермера добри условия за реализация на продукцията. Животните са много здрави и приспособими към екстремни температури, устойчиви на температури от -40 до +40 градуса. Постигат висок дневен прираст чрез интензивно угояване с трева от пасищата. Доброто производство на мляко дава възможност за бързо увеличаване на теглото на телетата. Отбиване на телетата е след 6-10 месеца.

Важно за рентабилността в производството е ранното съзряване на животните, като възрастта на първо чифтосване е 14-15 месеца /мин.350 кг./, а възрастта на първо отелване: 24-27 месеца

Добра плодовитост: 1 теле годишно с лесно отелване 98,6% Висок дневен прираст – ектензивно хранене: 1000 – 1300г/ ден. Тегло на биковете: 800-1000кг, крави: 550-700кг Повишен добив на месо, рандеман 68-70% Живото тегло при раждане 30-35 кг. Среднодневен прираст 850-900г. и повече. Добра продължителност на експлоатация 9-10 г.

Кравите от породата имат добре развит майчин инстинкт и добра млекодайност, която дава възможност за дълъг период на кърмене - до 9 месеца. Поради тази причина теглата на телетата при отбиване са много добри.

Абърдийн Ангус е порода широко разпространена в Северна и Южна Америка, Нова Зеландия, Австралия, Великобритания и др. В България през 1981 г. са внесени разплодни женски животни и бици от Канада за нуждите на месодайното говедовъдство и днес става все популярна порода в месодайното говедовъдство.