Кое прави микотоксините опасни за здравния статус на животните?

07.09.2018

Микотоксините са природни замърсители, които могат да се образуват по време на растеж, вегетация, зреене, прибиране и съхранение на зърнени фуражи. Разпространени са в повечето страни с умерен климат, сред които попада и нашата страна. Те са широко разпространени и токсични, могат да окажат сериозно икономическо въздействие във всяка една ферма. Развиват се в царевицата и пшеницата, които са основен компонент в изхранването на селскостопанските животни, затова вниманието на фермерите трябва да е насочено в употребата на фуражи, които са изследвани и контролирани.

Микотоксините са вторични токсични метаболити на гъбни фитопатогени, към които се отнасят Fusarium, Aspergillus и Penicillium. Имат свойството да се генерират сравнително бързо, дори при правилни условия на складиране и съхранение. Някои микотоксини могат да останат в фуражите с години, част от тях преживяват силажиране и преработка. Водят до натрупване на токсичност във фуража, която се предава и на животните по време хранене. Най-разпространеният и опасен е афлатоксинът, който може да се появи върху царевицата още преди прибиране на реколтата или върху складираната суровина, както и субпродуктите с царевичен глутен. Афлатоксините са потенциални чернодробни токсини, които са канцерогенни и могат да причинят сериозни здравни проблеми. Поради това много страни регулират допустимите концентрации на афлатоксини във фуражите за животни, човешките храни и течното мляко, което прави важно следенето на тези показатели във фермата.

Клиничните признаци на афлатоксикоза при млечни крави са малко неясни и стават по-изразени при високо съдържание на токсини или при продължителна употреба на заразен фураж. Всички животни са податливи на афлатоксини, като при младите и моногастричните животни рискът от токсикоза е най-висок.

При преживните животни признаците могат да бъдат:

 • Намалена продуктивност
 • Липса на апетит и неусвояване на фуража
 • Увеличени нива на чернодробни ензими и билирубин (установява се с кръвни проби)
 • Жълтеница
 • Удължено време за съсирване на кръвта
 • Неврологични неразположения – вкл. депресия, летаргия, зашеметяване
 • Понижаване на имунитета и компрометиране действието на ваксините
 • Аборти или увреждане на плода
 • Летален изход

Ветеринарните лекари и специалистите по хранене трябва периодично да изследват фуражите във фермата. При наличие на микотоксини е необходимо бързо отстраняване на заразения фураж и замяната му с незамърсена храна или добавяне на микотоксин свързващи вещества. Осигуряването на оптимален хранителен режим с балансирани нива на протеин, витамини и микроелементи може да подпомогне възстановяването на болните животни. Най-сигурната защита за фермата е да използва надеждни доставчици, които имат възможност да извършват лабораторен контрол на суровините и фуражите.

Eто и продуктите, които ще ви подпомогнат в борбата с микотоксините:

 • ADDIFERM® Микосорбин e имуностимулатор, със спицифични компоненти, които го правят и подходящ абсорбер на микотоксини. Addiferm абсорбира нежеланите агенти, като микотоксини и тези, причиняващи заболявания (например: Salmonelle, E-Coli). Поради силния си антибактериален ефект, ß-Глюкан съдържащ се в продукта спомага при възпаления на мускулно-скелетната система. Друг компонент е брашното от ядливи водорасли е 100% естествен продукт. То действа като естествен буфер, който намалява възпалението в гастроинестиналния тракт и подобрява конверсията на фуража.
 • ADDIFERM® Микосорбин съдържа и минералната пръст Бентонитът, която е смес от различни глинени минерали, с основна съставка монтморилонит (60% до 80%). Тази минерална пръст е фино смляна, така че повърхността е значително увеличена. В следствие на това микотоксините могат да бъдат абсорбирани по-добре и по-силно. ADDIFERM® Микосорбин влияе добре срещу заболявания от рода на диария. Подобрява общото състояние на животните, като ги прави жизнени и по–продуктивни.