Засегнатият соев шрот не е замърсен със салмонела

Засегнатият соев шрот не е замърсен със салмонела

Чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи стана ясно, че пробите от останалото налично количество от засегнатия соев шрот в складове в Румъния показват отрицателни лабораторни резултати за микробиологично замърсяване със салмонела.

След като на 26.07.2019 г. Хърватия разпространи информация за установени доставки на територията на Европейския съюз на фуражна суровина – соев шрот със съмнение за наличие на микробиологично замърсяване със салмонела с произход Бразилия бе направена проверка къде са разпространени количествата на територията на Европейския съюз.

На 21.08.2019 г. чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи към Европейската комисия Румъния уведоми, че част от този соев шрот е доставена до 7 оператора в България. 

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) предприе незабавни действия. и към настоящия момент се извършва проследяване на соевия шрот, обект на нотификацията и произведените комбинирани фуражи, в които е вложен същият, с цел установяване дали в доставеното количество има замърсявате със салмонела. 

ХЛ-ТопМикс също предприе мерки за гарантиране на безопасността при изхранване на животните с фуражи, съдържащи тази партида соев шрот. Бяха извършени поредица анализи, за да се установи липса на замърсяване със салмонела, които ще бъдат публикувани официално от БАБХ и на сайта на компанията: www.hl-topmix.com. 

11.206 ms. | 2.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel? прочети повече