МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО подписаха представители на бизнеса и Аграрен Университет - Пловдив

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО подписаха представители на бизнеса и Аграрен Университет - Пловдив

На 07 април 2016 г. в Аграрния Университет - Пловдив се проведе среща-дискусия между представители на фирмите LEMKEN, BASF и HL-TopMix, с участието на д-р Майер-Жерболе - съветник на министъра на Земеделието и храните и на г-н вон Арним - председател на Германо-Българската работна група на земеделието и хранителната промишленост. Домакини бяха д-р Христина Янчева - ректор на Аграрния Университет и заместник-ректорите, деканите, началник отдели, професори и експерти. Поводът за срещата бе желанието на всички участници да изградят по-близък контакт между бизнеса и академичната среда, като си сътрудничат в различни области, свързани с науката, иновациите в техниката и производството, практически обучения на студентите и тяхната подготовка за бъдещото им професионално развитие.

„Не сме безразлични към обучението на студентите, защото те са нашите бъдещи служители или клиенти. Необходимо е университетите да са наясно какви са изискванията и нуждите на бизнес компаниите към младите специалисти, които те възпитават. Взаимно можем много да си помогнем, като мотивираме студентите да се развиват и работим заедно за едно по-добро бъдеще на сектора. Ние можем да бъдем от помощ на преподавателите, предоставяйки практическо знание, информация за производствени и продуктови иновации в областта хранене на животни, аналитични данни от изследвания и международни новости в бранша. Нашите врати са отворени за инициативи, свързани с обучението на студентите” – сподели Пламен Даскалов – Управител на HL-TopMix.

След проведената дискусия участниците се съгласиха и утвърдиха следните области на сътрудничество:

  • Фирмите, като потенциални бъдещи работодатели на завършилите, ще вземат участие в актуализиране на учебни планове и програми на Аграрния университет, в съответствие с изискванията на земеделската практика и пазара на труда;
  • Фирмите ще организират стажове и практическо обучение на студенти от Аграрния университет;
  • Фирмите ще организират конкурси за предприятия и докторанти за изследователски проучвания и ще осигуряват награди за най-добрите студенти;
  • Фирмите ще представят публични лекции на своите научни изследвания и съответните им продукти пред студенти и други от Аграрния университет;
  • Университетът ще провежда курсове за обучение по заявка от фирмите за техния персонал и/или техните клиенти, както и на земеделските производители;
  • И двете страни ще организират съвместни кръгли маси и конференции по теми от взаимен интерес;
  • И двете страни ще организират изложби за представяне на иновации в областта на селското стопанство, технологии, дейности за растителна защита и др.;
  • И двете страни ще организират съвместни посещения за проучване на място за наблюдение и докладване на фитосанитарното състояние на областта;
  • И двете страни ще организират съвместни дни на отворените врати на фирмите за представяне на постигнатите резултати в демонстрационни полета;
  • Университетът и компанията ще разработват съвместни национални и международни изследователски проекти.

Този Меморандум постави началото на тясно сътрудничество за обмен на опит и изграждане на общи проекти между партньорите.

12.350 ms. | 2.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel? прочети повече