ХЛ-ТопМикс е първият фуражопроизводител в България, който потвърди липсата на салмонела във внесения соев шрот

ХЛ-ТопМикс е първият фуражопроизводител в България, който потвърди липсата на салмонела във внесения соев шрот

Българската агенция по безопасност на храните потвърди липсата на наличие на салмонела във взетите проби от фуражи, произведени от ХЛ-ТопМикс. Това се установи след направени изпитвания в акредитирана лаборатория към Агенцията (БАБХ), които показват отрицателни лабораторни резултати за микробиологично замърсяване със салмонела.

Това се наложи след като Хърватия разпространи информация за установени доставки на територията на Европейския съюз на фуражна суровина – соев шрот със съмнение за наличие на салмонела с произход Бразилия. БАБХ започна проследяване на соевия шрот, обект на нотификацията и произведените комбинирани фуражи, в които е вложен същият, с цел установяване дали в доставеното количество има замърсявате със салмонела. Такива мерки са предприети в България и още 21 страни от Европейския съюз. 

ХЛ-ТопМикс е един от първите оператори, които навременно и адекватно предприе мерки за анализ на суровината и произведените от нея фуражи, за да осигури безопасността при изхранване на животните. В хода на проверките се включиха и клиенти на компанията.

Ние, от ХЛ-ТопМикс, благодарим за разбирането и съдействието на всички наши клиенти. За нас качеството и сигурността при изхранване на животните и здравето и безопасността на хората са от първостепенно значение. 


Благодарение на вас и общите ни усилия ще успеем да запазим бъдещето на животновъдството. Убедени сме, че българското животновъдство има своето светло бъдеще, а то е свързано с полагането на непрекъснати и целенасочени мерки за постигане на дългосрочни стратегии за развитие.


Прилагаме протоколите за изпитване:

Протокол от изпитване 347/28.08

Протокол от изпитване 349/28.08

 

13.945 ms. | 4.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel? прочети повече