HL-TopMix изгражда горивно стопанство

HL-TopMix изгражда горивно стопанство

Фирма „ХЛ-Топмикс” ООД, планира да изгради горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на съществуващо котелно помещение в производствена сграда на фуражно предприятие в поземлен имот 501028, бивш стопански двор в с. Калояново, община Сливен.

В поземлен имот 501028, в бившия стопански двор на с. Калояново, община Сливен дружеството стопанисва и експлоатира Фуражно предприятие с изградена инфраструктура за производство на фуражни смески с капацитет 10 т/ч.

Поради характера на произвежданата продукция, е необходима подготовка на материала - сушене на зърно. За целта възниква необходимостта от алтернативен горивен източник.

В тази връзка се предвижда изграждането на газобутилкова инсталация, за компресиран природен газ. Газобутилковата инсталация ще бъде разположена на триосно ремарке автовоз (трейлър) с пет бутилкови групи.

13.571 ms. | 4.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel? прочети повече