HL-TopMix подкрепя бъдещите зооспециалисти на България

HL-TopMix подкрепя бъдещите зооспециалисти на България

HL-TopMix организира среща със студенти от Аграрния университет в Пловдив, свързана с развитието на тясното сътрудничество между образованието и бизнеса

HL-TopMix, водещият българо-немски производител на храни за животни, организира среща със студенти по зооинженерство от Аграрния университет в Пловдив. Целта на срещата беше да се обсъдят ползите в селскостопанския сектор и нуждата от млади професионалисти, които освен теоретична подготовка, да имат възможност да усвоят практически умения за работа и реализация в реална среда. Като съвременна и социално отговорна компания, за HL-TopMix винаги е било от изключителна важност да подкрепя и работи в тясно сътрудничество с младите бъдещи специалисти в аграрния сектор.

Идеята за организирането на подобно събитие се заражда още през месец април, когато се провежда кръгла маса в Пловдивския Аграрен университет на тема: „Как могат да си сътрудничат академичните среди с бизнеса?“. HL-TopMix и още две компании от аграрния сектор подписаха меморандум, в който бяха набелязани области на съдействие между страните.

"Нашето желание и нашата визия е един близък контакт с младите хора, защото това е бъдещето на нашето общество. Ние имаме възможност, с нашето ноу-хау от Германия и иновативно производство, да предоставим знания на тези млади хора по такъв начин, че те да могат да ги използват в бъдеще за постигане на своите лични резултати.", обясни мотивацията си за организирането на подобна среща, управителят на HL-TopMix - Пламен Даскалов.

Той, също така, допълни, че за него е абсолютно задължително да има постоянна връзка между образованието и бизнеса, и те трябва да вървят ръка за ръка. "Разбира се, образованието е основа на всичко, за да може да има пълнота на знанието и да може придобитите знания да бъдат близки до това, което ще е нужно на тези млади хора в бъдеще и абсолютно задължително е теорията да бъде свързана с практика. На днешната среща аз видях едни доста мотивирани млади хора, които имат желание и ясна посока в своето придобиване на компетенции и ясна посока към своето бъдеще. Аз съм щастлив, че в днешно време има и такива младежи."

Срещата с експертите от HL-TopMix силно заинтригува студентите и преподавателите на Аграрния университет и те споделиха радостта си от възможността да се направи първа крачка към осъществяването на връзка между образованието и бизнеса. "Прекият контакт с бизнеса и ние, които сме следващите, които ще поемем щафетата, може да ни насочи да коригираме действията си в правилна насока, заедно да си видим недостатъците и плюсовете. Посрещането беше добро, професионално се отнесоха. Имаха интерес към нас, което е добре, защото когато почувстваме, че сме значими за нещо, ние сме по-мотивирани.", сподели впечатленията си Христо Герасимов, студент II курс, специалност зооинженерство.

"Това е най-добрият начин, според мен, да има постоянна връзка между университета и бизнеса – да се ходи на практики, на симпозиуми и всякакъв вид мероприятия, в които има връзка между студентите или пък фермерите и бизнеса.", допълни Тодор Ангелов, също студент по зооинженерство, II курс.

"HL-TopMix са водеща фирма в това направление и ни представиха чудесна възможност да видим нещо на практика, което е на ниво, както в България, така и в света. Няма как да скрием задоволството си, че в България все пак има и такива, които вървят напред. От друга страна, идеята е да избягаме от схващането, че в България нещата не стават и няма възможност за развитие, студентите да видят, че има фирми, които се развиват, които постоянно вървят нагоре и които постоянно са на ниво.", сподели от своя страна Атанас Севов, гл. ас. в катедра по растениевъдство при Аграрния университет в Пловдив.

Това е само началото на съвместното сътрудничество между бизнеса и образованието. HL-TopMix ще продължат да работят в тази посока и планират организирането и на други подобни събития за в бъдеще.

12.496 ms. | 2.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel? прочети повече