В нашата рубрика Съветите на специалиста ежемесечно публикуваме съвети на доказани експерти в областта на храненето и отглеждането на животните във фермите

Балансираното хранене: Фaктор влияещ върху продуктивността в млечното овцевъдство

Балансираното хранене: Фaктор влияещ върху продуктивността в млечното овцевъдство

БАЛАНСИРАНОТО ХРАНЕНЕ: Фaктор влияещ върху продуктивността в млечното овцевъдство

гл. ас. д-р Мирослав Симеонов, Земеделски Институт, Ст. Загора

Познати и проучени са редица предпоставки, влияещи върху продуктивността в млечното овцевъдство, но както в миналото така и сега основният фактор е храненето. Липсата на балансирано хранене е предпоставка за ниска продуктивност и печалба (виж. Схема 1), а това е една от основните причини за липсата на желание у фермерите за модернизация на стопанствата.

С наближаване на агнилната кампания (основно през месеците Януари и Февруари) е задължително овцете да се хранят балансирано. През последния месеца на бременността, животните не само натрупват телесни резерви, но започва оформянето и нарастването на плода. Правилното хранене оказва влияние върху бъдещата продуктивност на животните, което от своя страна ще се отрази на крайните икономически резултати в стопанството.

Затова основните цели, които всеки един стопанин трябва да постави пред себе си, са:

  1. Добро развитие на плода и достигане на средната за породата жива маса на агнетата при раждането;
  2. Висока средно дневна млечност и по-дълъг доен период;
  3. Висок средно дневен прираст на агнетата.

В редица стопанства, дажбата на овцете през последният месеца на бременността и в началото на лактацията съдържа ливадно сено (окосено от естествени ливади, в което преобладават житните треви), пшенична слама и зърнени фуражи (ечемик или пшеница). Една малка част от фермерите добавят в минимални количества и слънчогледов шрот, за да покрият нуждите на животните от суров протеин. Небалансираното хранене и липсата на протеинови фуражи, минерали и витамини през последният месеца на бременността и в началото на лактацията оказва отрицателно влияние върху бъдещата продуктивност на животните. Това е причина през последния месец на бременността овцете да мобилизират телесните си резерви за да покриват хранителните нужди на плода, което не винаги се получава. Агнетата се раждат с много по-ниска жива маса от средната за породата или да не оцеляват след раждането. Желателно е преди оагването телесното състояние на овцете да е 3,5 – гаранция за раждането на жизнени агнета със задоволително тегло (близко или малко по-високо до средното за породата) и висока млечност на овцете в началото на лактацията.

Балансираното хранене е основна предпоставка за високата млечност при овцете и продължителността на дойния период. Знаейки, че пика на лактацията при овцете е до 60 -ия ден след оагването, много от фермерите, започнаха да отбиват агнетата до 24 -ия час или до 30 -ия ден след раждането им.

Отбитите до 24 -ия час агнета се хранят изкуствено с млекозаместител. На пазара се предлагат различни продукти, но това на което трябва да се обръща внимание при избор на млекозаместител е количеството на сухото мляко, съдържанието на протеин, мазнини, минерали и мастноразтворими витамини, които са жизнено необходими за развитието на младият организъм. Използването на млекозаместител Panto ® Lamb Milk в комбинация с протеинов концентрат PtoteMix ® за агнета, плюс зърнен фураж, е една доказано добра комбинация, гарантираща бърз растеж на агнетата и правилно развитие на храносмилателната им система.

При отбиването до 30 -ия ден след раждането се препоръчва приучване на агнетата още в ранна възраст (след 5 дневна възраст) да приемат сухи фуражи, като за целта се оформя „крип“ (място до което имат достъп само агнетата, но не и майките). Удачно е използването на ProteMix ® за агнета цяло царевично зърно, като в началото се поръсва по-малко с млекозаместител Panto ® Lamb Milk, за да се привлече и задържи вниманието на малките агнета върху хранилката и вътре в крипа. През периода на приучване консумацията на фураж е минимална, но това позволява по-бързото развитие на храносмилателния тракт. Не се препоръчва смяната на един фураж с друг. Предимството при хранене с ProteMix ® за агнета плюс цяло царевично зърно е, че фермерът сам може да контролира количеството концентрат и зърно, което се залага на животните. В периода до достигане на 16 кг. жива маса агнетата се нуждаят от повече протеин и по-малко енергия, а след достигане на това тегло тенденцията е обратна (по- малко протеин и повече енергия). В този случай фермерът може сам да определя съотношението на компонентите в дажбата.

Важно:

След оагването е неизбежна известна загуба в живата маса на овцете. През този период е желателно телесното им състояние да е 3-3,2 – това гарантира висока млечност в началото на лактацията. Когато овцете са слаби (телесно състояниепод 2,5), агнетата изостават в растежаси поради малкото количество избозано мляко, овцете не могат да развият генетичния си потенциал и има опасност от кетоза. Висококачествените фуражи и балансираното хранене ще помогнат да се предотврати прекомерното използване на телесни мазнини в случая. Трябва да се съблюдава зависимостта, че при покриване нуждите от енергия, то значително нараства и нуждата от протеин. При недостиг на протеин в дажбата се мобилизират резервите в организма, които не са достатъчни да покрият нуждите за млекообразуване.

Когато в стопанството липсват зърнени фуражи, подходящо е използването на комбинирани фуражи, балансирани по енергия и протеин. Друг вариант е използването на протеинов концентрат за бременни и лактиращи овце в комбинация със зърнени фуражи. Предимството при използването на протеиновия концентрат ProteMix® за бременни и лактиращи овце, е че позволява по-лесно балансиране на дажбата по основни хранителни вещества, с което се покриват нуждите на животните от суров протеин и незаменими аминокиселини.

Независимо от това дали в дажбата на овцете ще участва комбиниран фураж или ProteMix® за овце, препоръчва се комбинирането им с допълнителни минерали за близане Panto Mineral L92L или CRYSTALYX Extra Energy. Това задоволява овцете и подрастващите животни с минерали и мастноразтворими витамини, спомагащи за активизиране процесите в тялото. липсата на минерали е причина за неправилно развитие на костната система при младите животни.

От фермерите зависи да поддържат постоянно балансирано хранене на животните си и да подберат правилните продукти, които осигуряват висока продуктивност и рентабилност на стопанството. Специалистите на HL-TopMix са на разположение да предложат цялостна концепция за хранене, която да отговаря на индивидуалните нужди на фермата. Възползвайте се от сезонните предложения за продукти за овце и агнета.

Повече информация за гамата продукти, може да намерите на фирмената интернет страница http://www.hl-topmix.com или да получите при запитване на sales@hl-topmix.com .

14.978 ms. | 2.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel? прочети повече