В нашата рубрика Съветите на специалиста ежемесечно публикуваме съвети на доказани експерти в областта на храненето и отглеждането на животните във фермите

Влияние на аминокиселините e ключов фактор върху растежа на бройлери

Влияние на аминокиселините e ключов фактор върху растежа на бройлери

Всяка година населението по света се увеличава със 70 - 80 милиона. По-голямата част от това увеличение е в развиващите се страни от третия свят. С подобряването на икономиката им се увеличава търсенето на животински продукти и най-вече на месото като източник на протеини. Пилешкото продължава да е най-евтиното месо. Промишленото отглеждане на бройлери е подходящ начин да се отговори на това търсене. Поради тази причина, през последните години производството на птици в световен мащаб, а и селекцията на бройлерите се концентрира върху темповете на растеж и мускулна маса.

За да се постигнат максимални резултати за кратко време, специалистите по хранене трябва да анализират потребностите и да адаптират формулираните фуражи така, че те да отговорят на тези нужди. 

Съвременните хибриди бройлери достигат целево тегло за много кратък период чрез използване на фуражи с високо съдържание на протеин. С цел понижаване на разходите, в птицевъдството се използват различни хранителни програми с разделяне фазите на растеж. За всяка една от тези фази се използва различен фураж, като в началото съдържанието на протеин е най-високо и постепенно намалява при всяка следваща фаза. Така се понижава участието на скъпи протеинови източници.

В последните години все по-ниските цени на синтетичните аминокиселини и повишените екологични изисквания наложиха използването на така нареченото аминокиселинно хранене. Тук водещо при съставяне на рецепти не е съдържанието на протеин, а задоволяване нуждите на животните от аминокиселини. За целта са необходими отлични познания за хранителните нужди на всяка категория животни. Този начин на хранене предлага възможност за създаване на рецепти с минимални нива на суров протеин чрез добавяне на синтетични аминокиселини. Това оптимизира разходите и генерира по-добър финансов резултат за фермерите.

Изследвания показват, че аминокиселините са субстрати за синтез на протеини и действат като модулатори на определени пътища, които контролират метаболизма и функциите на клетката.

Храненето с фуражи с висока плътност на аминокиселини подобрява конверсията, увеличава теглото и влияе пряко върху кланичните показатели на бройлерите .

Има доказателства, че лизинът значително въздейства на телесния състав и мускулния растеж. Увеличаването на лизина може да подобри качеството на гръдните мускули чрез увеличаване крайните стойности на рН и съответно на водозадържащия им капацитет. При предозиране се понижава интензивността на растеж и се наблюдават нарушения в обмяната на веществата. 

Треонинът може да бъде лимитираща аминокиселина при хранене с високи дози пшеница. При недостиг се наблюдава намаляване на консумацията, изтощаване, понижено отлагане на мускулна тъкан и забавяне в растежа.

Триптофанът е необходим за регулирането на ендокринните и възпроизводителните функции и синтезата на зрителния пигмент. Недостигът най-често предизвиква анемии. Определени аминокиселини могат да моделират активността вътре в клетката. В неонаталния период се наблюдават засилени отговори на аминокиселините, което предполага, че ранното протеиново хранене влияе на развитието на пилетата.

Метионинът и цистинът (обща сярна аминокиселина = TSSA) изпълняват редица функции в ензимните реакции и синтеза на протеини. Метионинът обикновено е първата ограничаваща аминокиселина в повечето фуражи за бройлери. Двете киселини имат няколко допълнителни роли: те са прекурсори на основни молекули, например цистина се използва за синтеза на антиоксиданта глутатион и по този начин участва в контрола на окислителните процеси в организма. А метионинът е източник на метиловите групи, нужни за всички биологични реакции.

Добавянето на метионин във фуражите за бройлери е необходимо, за да се осигури протеиновият метаболизъм и имунната функция на организма им.

В заключение можем да кажем, че аминокиселинното хранене води до намаляване равнището на протеин в дажбите, което оказва положително влияние върху цената на фуража и допринася за опазване на околната среда.

12.243 ms. | 4.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel? прочети повече