В нашата рубрика Съветите на специалиста ежемесечно публикуваме съвети на доказани експерти в областта на храненето и отглеждането на животните във фермите

Какво е важно да знаем и кои са най-рисковите фактори в производството на качествен фураж?

Какво е важно да знаем и кои са най-рисковите фактори в производството на качествен фураж?

„Когато подготвяме силажа в моята ферма, аз си взимам 2 седмици отпуск и се концентрирам само върху това. Това е един от най-важните процеси в стопанството ми и приоритетно инвестирам в производството на качествен силаж" – Улрих Верструб, вицепрезидент на Германското Земеделско Общество (DLG), собственик на ферма с 600 дойни крави със среден годишен млеконадой 11 900 кг на крава.

Съвременното високопродуктивно преживно животновъдство е немислимо без качествен силаж и сенаж. Те заемат над 50% от дажбите на животните и 15 % от ежедневните разходи, които фермерът отделя за подготовка на своя фураж. От качеството на фуража зависи продуктивността във всяка ферма. Производството на фураж е скъп фактор в отглеждането на животните и затова следва да се управлява стриктно.Това налага технологичният процес на силажирането да бъде добре обмислен и плануван.

“В чужбина се отделя голямо значение на правилния процес на силажиране. Много прецизно се следват всички стъпки за подготовка и уплътняване на суровината, за да се постигнат добри хранителни стойности и да се сведат загубите до минимум”- коментираха експерти от HL-TopMix, в чиято концепция е да подпомагат фермерите в ключовите процеси на отглеждане и хранене на животните.

Всяко силажиране представлява процес на естествена консервация, независимо какъв е видът на суровината. Млечно-киселите бактерии, в съчетание с въглеводородите в суровата силажна маса, произвеждат млечна киселина, която е консервиращата съставка. От съдържанието на сухо вещество зависи и как ще протече самата ферментация, затова и спазването на определени условия в етапите на силажиране са от изключителна важност за правилния ферментационен процес в последствие.

Основните етапи в процеса на правилното силажиране:

Срок на прибиране на суровината и определяне на съдържанието на сухо вещество в цялото растение.  Качеството на силажа се определя от дела на зърнения компонент в масата. Оптималното съдържание на сухо вещество в цялото растение при прибирането на реколтата следва да е 35 - 40 %, тъй като тогава има най-високо енергийно съдържание, което може да бъде използвано в производството на силажа. Затова и тези показатели следва да бъдат измерени и прецизирани в процеса на прибиране. Когато силажът е много сух, той трудно се уплътнява в последствие в силажната яма. Ако пък е много влажен - губи потенциала на хранителна стойност, тъй като има загуба на хранителни вещества чрез изтичане на част от соковете.

Едрина на нарязване на растителната маса. Следва много добре да се прецизира едрината на нарязване. При царевицата оптималната едрина е 7-10 мм, което осигурява добро хомогизиране на силажната маса, благоприятно отделяне на сокове и дава възможност за добро уплътняване. При тревната маса със съдържание на сухо вещество < 35%, се спазва едрина на нарязване 30-40 мм.

Бързина на натрупване на суровината в ямата. Процесът на запълване на силажната яма със суровина е от изключителна важност и тук фермерите, следва да бъдат много бързи и ефективни. Всяко забавяне в технологичният процес на прибиране, намалява качествата на суровината за производство на силаж и води до загуба на хранителни параметри.

Какво трябва да знаем за правилното уплътняване на силажната суровина?

От особено голямо значение е как се уплътнява силажната маса. Най-добре е газенето на силажа да се извършва с тежък клас трактори. Пълненето трябва да бъде не по-малко от 10-12 часа, като следва да се извършва без прекъсване, за да се предотврати развитието на плесени и дрожди. След приключване на постъпването на силажната маса за деня, тъпченето продължава не по-малко от два часа, с оглед създаването на анаеробна среда в ямата.

Оптимално използване на полиетиленово фолио. Използването на фолио в силажирането не трябва да се спестява, тъй като разходите за него се компенсират от намалените загуби при силажирането. Добре е фолиото да съответства на размера на ямата и да бъде с оптимална дебелина. Завиването се прави непосредствено след спиране на газенето. В последните години все повече се налагат фолиа с UV защита, които предпазват силажа от увреждане от слънчевите лъчи. По-нататъшното качество на силажа зависи и от неговото изваждане от ямата. Стремежът е да възможно най-малка част от масата да има достъп до въздух, за да не се провокира развитие на плесен.

Правилното определяне и използване на инокуланти - силажни добавки. В зависимост от използваната суровина и нейните характеристики за протичане на ферментация, могат да възникнат проблеми с мал-ферментация или прегряване по време на производството на силажа. Тук идва значимостта на правилно подбрания инокулант, който регулира този процес и спомага за правилно и ефективно силажиране. Инокулантът трябва се избира според вида на изходната суровина за производство на силаж, защото ферментационният процес не е еднакъв.

Ако суровината за силаж съдържа по-малко захар, повече протеин и високо съдържание на влага, процесът на ферментация е по-бавен от необходимото и често се стига до мал-ферментация. Ако пък растенията са с високо съдържание на захар или по-скоро високо съдържание на сухо вещество, проблемът с прегряването е силно вероятен, особено когато силаж е изложен на въздух. Тези две среди са важни за правилния избор на силажна добавка. Силажните добавки, които са в състояние да подобрят ферментацията не са в състояние да подтиснат проблемът със загряването и обратно.

ProFerm® HC, инокулант за трева, люцерна, детелина, е специално разработена формула за производители на силажи и големи ферми. Той е биологична добавка за силаж, съдържаща специално подбрани мощни хомоферментативни млечнокисели бактерии. Те преобразуват растителната захар изключително в млечна киселина, като насърчават млечно-киселата ферментация и подобряват качеството на силажа, включително и при балиран силаж. Обработеният силаж е по-вкусен и съответно се приема по-добре от животните.

Царевичният инокулант BioCool® EXTRA HC, предлаган от HL-Topmix, скъсява ферментационния процес, с което намалява нежеланите загуби вследствие ферментацията от “лошите” бактерии. След отварянето на силажната яма се забавя вторичната ферментация благодарение на оцетната киселина, продуцирана от Lactobacillus buchneri. С използването на BioCool® EXTRA HC вие свеждате до минимум загубите в силажната яма и целодажбената смеска, с което си гарантирате повече мляко за единица храна.  

Тези доказани продукти са на немската компания Agravis® и се използват от фермерите в Германия. Специалистите на HL-TopMix са в готовност да ви консултират относно правилния избор на инокулант за вашия силаж.   Ще получите безплатен тест на качествата на силажа в лаборатория в Германия. На база на получените хранителни стойности ще се изготви препоръка за най-оптимална и балансирана дажба за хранене на животните във фермата. С помощта на мобилна термокамера има възможност да се идентифицират зони на затопляне в силажната яма.  

Повече за качествените силажни добавки на Agravis, тяхното прилагане и пакетната програмата за закупуване на инокуланти от HL-TopMix, може да получите като направите запитване на sales@hl-topmix.bg, на фирмената интернет страница: www.hl-topmix.bg или във Facebook: www.facebook.com/TopMixLtd.

13.590 ms. | 2.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel? прочети повече