В нашата рубрика Съветите на специалиста ежемесечно публикуваме съвети на доказани експерти в областта на храненето и отглеждането на животните във фермите

Какво е най-важно, за да отгледаме една качествена юница?

Какво е най-важно, за да отгледаме една качествена юница?

Хранене на подрастващи телета

Отглеждането на телета е огромно предизвикателство за фермерите. Именно в този период се залага бъдещето на всяка една ферма и препоръката е да не се жалят средства и усилия.

Най-важният въпрос, на който трябва да си отговорим е: Какво е най-важно, за да отгледаме една качествена юница? На първо място и най-важна е добрата генетика. Безспорно, без да изпълним това важно условие нашата ферма няма да има необходимите предпоставки за добро развитие. Трябва да имаме предвид, че това не е достатъчна гаранция за отлични резултати. В повечето случаи в практиката се залага само на избора на бици с високи развъдни качества и мислейки си, че това решава всичките ни проблеми, се озоваваме в ситуация, в която отгледаните от нас юници са далеч от това, което очакваме.

Отговорът на въпроса „Защо нашите юници са далеч от това, което очакваме?” е съвсем простичък.

Генетиката е отговор за само около 20–25% от резултата. Останалите 75–80 % са съвкупност от всички външни условия, заобикалящи животните:

 • Подходящи сгради и условията в тях;
 • Правилно хранене на животните през отделните фази на развитие.

В тази статия ще акцентираме върху храненето на телета от отбиване до периода на отелване при юниците.

За задоволяване на специфичните изисквания на подрастващите животни е необходимо те да бъдат разделени на групи:

Подрастващи животни от отбиване до 12 месечна възраст

Животните от тази група е целесъобразно да се разделят на поне две подгрупи.

Първа подгрупа: от отбиване до 6 месеца, и втора подгрупа: от 6 -12 месеца. Това е необходимо с оглед задоволяване на специфичните им изисквания през отделните периоди. През периода от отбиване до 6 месечна възраст няма риск от прекомерно отлагане на телесни мазнини и тук основната ни цел е възможно най-голям дневен прираст (850 гр). Редица изследвания показват, че високият дневен прираст в този период води до по-висок добив на мляко от първа лактация. Изискванията към дажбата за тези животни са: енергия - 10,5 – 11 MJ ME/кг суха маса и съдържание на протеин - 16,5 % . Често в по-малките ферми поради малкия брой животни е нецелесъобразно да се прави отделна дажба за тях и в случая, един приемлив компромис е даване дажбата на високомлечните животни. Но нека не забравяме, че това е все пак компромис и при първа възможност тези животните трябва да преминат към отделна дажба. Приемът на сухо вещество е 2,8 % от телесната маса на животните. През периода от 6 до 12 месечна възраст настъпва половото съзряване (пубертета) и тук целта е около 800 гр. дневен прираст. При всички случаи трябва да избягваме прираст на повече от 900 гр. на ден, защото съществува опасност от прекалено отлагане на мазнини. В периода на пубертета се развива млечната тъкан във вимето и ако през този период имаме усилено отлагане на телесни мазнини, млечната тъкан се замества от мастна тъкан. А както всички знаем, мастната тъкан не може да произвежда мляко. Изискванията към дажбата през този период зависят от приема на сухо вещество. Прогнозируем прием на сухо вещество при повечето системи е около 2 кг. сухо вещество на 100 кг. жива маса, но реалният прием се движи в големи граници 1,7 – 2,4 кг. сухо вещество на 100 кг. жива маса, което е сериозно предизвикателство при изготвянето на дажби. Приемът на суха маса зависи в най-голяма степен от качеството на грубите фуражи. При прием на сухо вещество 2,1 – 2,3 кг. на 100 кг. изискванията за енергия са 10 MJ ME/кг. и 14 % суров протеин, а при прием 1,7 – 2 кг. изискванията за енергия са 10,5 MJ ME/кг и 15 % суров протеин . Изключително важна е ежеседмичната визуална оценка на телесното състояние и при първи признаци на прекомерно отлагане на мазнини да се направи корекция в дажбата. При по-малко на брой животни възможен компромис е даване дажбата на сухостойните животни, като към нея се прибавят зърна, шрот и креда с цел компенсиране по-ниските нива на енергия, протеин и калций. Ако имаме специална дажба за животните от отбиване до 6 месечна възраст, към нея можем да добавим слама, която редуцира съдържанието на енергия и протеин.

Подрастващи животни от 12 до 22 месечна възраст

Изискванията относно съдържанието на хранителни вещества в тази група са идентични, но с цел улесняване технологичния процес и по-лесно откриване на разгонените юници е необходимо разделяне на животните също на две подгрупи - от 12 месеца до заплождане и заплодени юници до 22 месечна възраст. Приемът на сухо вещество е 2,15 кг. на 100 кг. жива маса, съдържанието на енергия е 9 MJ ME/кг. и 13 % суров протеин. Тук отново, с цел оптимизация на работния процес, е възможно използването на дажбата за сухостойни животни с добавка на малки количества зърна, шрот и креда. Важен акцент през този период е умереното хранене с дневен прираст 600 – 700 гр. (не повече от 800 гр !!!). Високият дневен прираст през този период води до:

 1. Трудни раждания
  • трудните раждания най-често завършват със загуба на телета;
  • млеконадоят на животни с трудни раждания е по-нисък;
  • рискът да загубим и самата юница е висок вследствие на усложнения;
  • заплождането на такива животни е по-трудно поради развитие на ендометрити.
 2. Метаболитни заболявания
  • най-често се наблюдава кетоза.

Бременни юници от 22 месеца до 3 седмици преди отелване

Приемът на сухо вещество при тази група е 2 кг. на 100 кг. жива маса, като съдържанието на енергия се движи в границите 8,5 – 9,5 MJ ME/кг и 13,5 – 14 % суров протеин. Възможно е използването на дажбата за сухостойни животни с добавка на минимални количества шрот или друг източник на протеин.

Бременни юници от 3 седмици преди отелване до отелване

Приемът на сухо вещество и тук се движи около 2 кг. на 100 кг. жива маса като необходимата енергия е 10,5 MJ ME/кг и 15 – 16 % СП. Тук възможен компромис е използването на дажбата за нискомлечните животни.

Като заключение можем да кажем, че за правилното отглеждане на подрастващи животни е необходимо да следим техния прираст и минимум веднъж седмично да правим оценка на телесното им състояние. На база тази информация можем да реагираме навременно и адекватно за постигане на желаните резултати. Това ще ни спести много пари и стрес впоследствие и ще окаже положително влияние върху добива на мляко и дълголетието на нашите млечни крави.

12.298 ms. | 4.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel? прочети повече