В нашата рубрика Съветите на специалиста ежемесечно публикуваме съвети на доказани експерти в областта на храненето и отглеждането на животните във фермите

Какво представлява ProCross и и това ли е бъдещето на млечното говедовъдство?

Какво представлява ProCross и и това ли е бъдещето на млечното говедовъдство?

Развитието на млечното говедовъдство в България има многогодишни традиции, важно икономическо и социално значение. За да бъдат мотивирани селскостопанските производители да продължат и да развиват дейността си, бяха въведени различни механизми за обвързана и необвързана подкрепа. Но условията за субсидиране, сроковете за отпускане и усвояване на субсидиите непрекъснато се променят. Не е изключено в даден момент това подпомагане да отпадне.


В западните държави фермерите не разчитат само на субсидиите, а в дългосрочен план работят за по-добра ефективност на фермите. Методите, които използват, са свързани както с модернизация и оптимизация на управление на стопанството, така и с внедряване на концепции, подобряващи генетиката, продуктивността и здравословното състояние на животните. Това се постига чрез кръстосването на различни породи, най-вече Холщайн, с други устойчиви, лесно адаптивни и непретенциозни породи говеда.


Повечето млекопроизводители са скептични по отношение на кръстосването. Те ценят високо кравите от породата Холщайн заради добрата им продуктивност. Целта на млекопроизводителите е да поддържат високи производствени резултати, като същевременно минимизират здравословните проблеми.


Ако притежавате стадо от породата Холщайн, сте наясно с техните слаби страни:

 • репродуктивни проблеми;
 • висок процент инбридинг (близкородствено размножаване);
 • твърде високи ветеринарни разходи;
 • висок процент на ремонт в стадото.

Кравите от породата Холщайн произвеждат значително количество мляко, но те също се нуждаят от много внимание и генерират допълнителни разходи. Чрез междупородното кръстосване се постига хетерозисен ефект, който помага за решаването на тези проблеми. Въпреки това е много важно да се изберат правилните породи с техните най-добри бици. Само в такъв случай може да очаквате повишена ефективност на производството.


Какво представлява ProCROSS?

 

ProCROSS е концепция за кръстосване, използваща породи Холщайн, Шведска червена и Монбелиард. Използва се от прогресивни млекопроизводители в САЩ, Канада, Италия, Холандия, Испания, Германия, Португалия и много други страни. Досега комбинацията от трите породи се оказа най-ефективната кръстоска. При комбинирането тези три породи предават своите предимства на кръстоските и това компенсира много добре слабите им страни, постигайки най-ефективния хетерозис.


Въпроси за инбридинг? Кръстосването е отговорът. 

Инбридингът (близкородственото размножаване) е все по-голям проблем в чистопородните стада от породата Холщайн и води до намалена ефективност на производството през целия продуктивен живот на кравите и понижена рентабилност на бизнеса. Инбридинг, по-висок от 4%, води до здравословни и репродуктивни проблеми и свързаните с тях икономически загуби. Междупородното кръстосване решава проблемите, свързани с инбридинга. Схемата за кръстосване ProCROSS води до отлични резултати и висока ефективност при решаването на тези проблеми.


Какви са породите на ProCROSS?


Програмата за кръстосване ProCROSS използва три породи: Холщайн, Шведска червена и Монбелиард. 

Породата Холщайн произхожда от Западна Европа, но най-добрата съвременна генетика е концентрирана в Северна Америка. Породата се характеризира с най-високата млечна продуктивност и отлична форма на вимето. Кравите Холщайн под селекционен контрол в САЩ и Канада, са повече от 5.5 милиона със средна продуктивност повече от 12,000 кг мляко.

Породата Шведска червена е създадена преди повече от един век на базата на английския Шортхорн и шотландския Айршир. През последните 50 години в породата е преливана кръв от други червени скандинавски породи от Дания, Норвегия и Финландия. Под селекционен контрол са 290 хиляди крави, като по млечна продуктивност породата отстъпва само на Холщайн. Кравите от породата Шведска червена са със среден размер и здрава конструкция, безпроблемна репродукция, леки отелвания и добро здраве.

Монбелиард е млечна порода от планинските и полупланински райони във Франция. Под селекционен контрол са 360 хиляди крави със средна млечност над 8,000 кг и високо съдържание на протеин и млечни мазнини. Кравите от породата Монбелиард са с леки отелвания, добро здраве на вимето, отлична функционалност и дълъг продуктивен живот.


ProCROSS е система за ротационно кръстосване при последователно използване на трите породи. Всяка една от тези породи може да бъде изходна при стартиране на схемата.

Хетерозисният ефект при F1 (първо поколение кръстоски) е силен, но достигането на

планираната висока ефективност се получава на 7-мата година от прилагането и когато вече имаме лактиращи животни F2 (второ поколение кръстоски) с участието и на

трите породи.

Професор Les Hansen и неговият екип от университета в Минесота са извели опит в тази насока. Резултатите показват, че при кръстоските Холщайн x Монбелиард, печалбата за целия продуктивен живот се увеличава с 50% в сравнение с чистопородния Холщайн. При кръстоските Холщайн x Шведска червена печалбата е с 44% повече спрямо Холщайн.


За правилното определяне на печалбата през целия продуктивен живот са включени различни фактори като производство на мляко, мазнини и протеини, както и брой на соматичните клетки, репродукция, прием на фураж, стойност на телетата, амортизации, бракуване на животни, фиксирани разходи и данъци. Изследователите твърдят, че изчислената доживотна печалба за хибридните животни може да е дори по-висока от очакваната, тъй като не всички данни за здравните разходи са били предоставени от собствениците на стада в Калифорния, където е проведено изследването.


Кравите на ProCROSS имат седем основни предимства по отношение на чистите породи:

 • Репродукция
 • Значително подобряване на заплодяемостта.
 • Производство на мляко
 • Първотелките ProCROSS произвеждат почти толкова мляко, колкото и тези от породата Холщайн.
 • Брой соматични клетки
 • Кравите от породите Шведскa червенa и Монбелиард имат отлично здраве на вимето. Тази черта преминава в кръстоските.
 • Конверсия на фуража
 • Кравите на ProCROSS имат конверсия близка до тази на Холщайн, но са много по-устойчиви на метаболитни заболявания.
 • Продуктивен живот
 • Кравите ProCROSS имат по-дълъг продуктивен живот и съответно повече на брой лактации.
 • Ветеринарни разходи
 • Кравата ProCROSS като цяло има по-здрави копита, по-добра заплодяемост и е по-устойчива на метаболитни заболявания (кетоза, ацидоза и млечна треска). Затова и ветеринарните разходи са по-ниски с 30-40%.
 • По-ниски разходи за труд
 • Работата с крави ProCROSS е много приятна. Те са по-невзискателни от породата Холщайн.Програмите за кръстосване са дългосрочно решение за подобряване на ефективността в млечното стадо. Важна част от успеха на кръстосването е изготвянето и спазването на ясен план за действие, правилната ротация на породите и използването на най-добрите бици от всяка породар, чрез изкуствено осеменяване.


Знаейки в каква посока ще се развива българското животновъдство, сме изправени пред необходимостта да разсъждаваме по-дългосрочно. Поради тази причина българският фермер е нужно да планира отсега своята развъдна дейност и да заложи на концепции, които биха осигурили бъдещето на неговото стопанство.


Със специалното съдействие на:

Тодор Арбов - Международен експерт по говедовъдство

 

 

16.626 ms. | 4.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel? прочети повече