В нашата рубрика Съветите на специалиста ежемесечно публикуваме съвети на доказани експерти в областта на храненето и отглеждането на животните във фермите

Кое прави породата Херефорд най-разпространена у нас и по света?

Кое прави породата Херефорд  най-разпространена у нас и по света?

В животновъдството като цяло, подбора на породата, която ще бъде център на фермерски бизнес е от първостепенно значение. От своя страна трябва да бъде избрана така, че да бъде адекватна с условията, които са характерни за мястото, климата и възможностите за изхранване на отглежданите животни.

Несъмнено, най-разпространена порода месодайни говеда в света, на която залагат фермерите е Херефорд. Може да се каже, че това важи и за нашата страна, където породата набира все по-голяма популярност и става предпочитана за отглеждане в месодайните ферми.

В рубриката Съветите на специалиста ще ви запознаваме с характеристиките на породата.

Произход и основни характеристики

Породата Херефорд е призната в Англия през 1742 г. Тя е една от най-високо приспособимите и разпространени говеда в световен мащаб. Издържат на ниски и високи температури, различни терени и наклони, както и на хладен и влажен климат и на по-бедна растителност.

Характеризират се с дружелюбен нрав, висока плодовитост и леки отелвания. Имат добри майчини качества и интензивен растеж в млада възраст.

Физически параметри

Породата е средно едра, скорозряла. Имат пропорционално, хармонично и добре развито във всички негови части тяло. Дълбоко и широко. Силно замускулени гръб, поясница, крупа и бутове. Главата е широка и лека. Шията – къса, замускулена и добре захваната за тялото. Гърдите са широки, дълбоки и бъчвообразни, с издадена напред гръдна кост. Крайниците са широко поставени, къси и здрави. Кожата е мека и еластична, дължината на космената покривка е според сезона.

Цвят

Червено - кафява (тъмночервена) козина с бяла глава, която се предава доминантно. Бели са също шията, гърдите, коремът, краката и китката на опашката. Носно огледало – розово. Копита – восъчно жълти.

Конкретни физически данни

Височина на тялото при холката при завършен растеж: Крави – 130-140 см. Бици - 140-150 см.

Живата маса на кравите е 600-750кг., а биците 900 -1150 кг. Живото тегло при отелване е 30-32 кг. Среднодневен прираст 850-950г., при интензивни условия - 1200г. Кланичен рандеман 63-68%. Полова зрялост достигат на 10 м., стопанска - на 15 м. Първо отелване на 24 м. Плодовитост: 90-93%. Продължителност на експлоатацията до 15 г.

Ако трябва да обобщим, защо породата Херефорд е предпочитана у нас и по света, може да кажем: леко протичане на отелването, ниска смъртност на телетата, висока плодовитост и дълголетие. Кравите Херефорд най-добре усвояват грубите фуражи. Месото има нежна структура и се характеризира с мраморност.

26.510 ms. | 4.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel? прочети повече