В нашата рубрика Съветите на специалиста ежемесечно публикуваме съвети на доказани експерти в областта на храненето и отглеждането на животните във фермите

Оптимизираната дажба работи за подобряване на рентабилността

Оптимизираната дажба работи за подобряване на рентабилността

Производителите на млечни продукти непрекъснато се стремят да намерят начини за подобряване на рентабилността, тъй като те постоянно са изправени пред предизвикателства, като промените в цените на фуражите и млякото. Следователно, увеличаването на доходите чрез намаляването на разходите за фуражи се превърна в популярна цел при млечното говедовъдство.

Ефективността от оползотворяването на хранителните вещества представлява основен инструмент, който влияе върху рентабилността в съвременните млечни ферми. Фактът, че разходите за фураж представляват 70-80% от променливите разходи за производство на мляко, показва важността на оптимизирането на дажбата при млечните крави за увеличаване рентабилността.

Оптимизиране на дажбата при млечните крави

Освен за плодовитостта и дълголетието, оптимизираната дажба е ключов фактор за високите добиви на мляко от млечните крави. Като цяло тя се определя от стойността на единица печалба, а в случая при млечните крави това е кг произведено мляко за кг консумирана суха маса. Това е мярка за определяне на способността на кравите да превръщат поетите хранителните вещества в мляко.

Тъй като енергийното съдържание на млякото се променя според съдържанието на мазнини и белтъчини, лесната калкулация - 1 кг произведено мляко за 1 кг консумирано сухо вещество (при оптимални стойности в диапазона от 1,4 до 1,9) се коригира енергийно с помощта на формулата:

ECM (kg) = 0.327 x Млечна продукция (kg) 12.95 x Мазнини (kg) 7.65 x Протеини (kg)

Ефективност на фуража (оптималната дажба) = Енергийно коригираното мляко (ECM) на кг/ прием на сухо вещество (DMI) в кг. Определянето на оптималната дажба при лактиращите животни е по-трудно, отколкото при все още развиващи се животни, тъй като млечните крави показват стадии на бърз катаболизъм след отелване, последван от анаболизъм на запасите/резервите до следващото отелване.

Ефективността на фуража при коефициент от 1,5 до 1,6 е достижима цел за крави или стада от 150 до 200 дни на лактация. За кравите над 250 дни на лактация, трябва да се очаква ефективност под 1,4.И все пак, много нисък Коефициент на ефективност от фуража (под 1,2) при ранна лактация може да покаже здравословни проблеми като ацидоза или ако кравата е в добро здраве – незадоволителни резултати.

В крайна сметка, има два начина за подобряване на ефективността от фуража. От една страна, да се увеличи добивът на мляко, като същевременно се запази същият прием на сухо вещество, а от друга страна, да се намали приема на сухо вещество и да се поддържа същата доходност на млякото. Защо преживните животни имат най – ниска ефективност на фуража?

Докато свинете трябва да консумират 3 кг фураж, домашните птици - 2 кг, а рибите - 1кг, за да се добие 1 кг месо, говедата се нуждаят от 6-8 кг фураж в млечния си период. Оптималната дажба за едно животно е различна, тъй като младите животни имат най-голяма нужда от качествен фураж, за да могат да се развиват и поради факта, че енергията им е необходима за този растеж.

Преживните обаче показват нужда от по-малък дневен прием на храна, което е свързано с тяхната храносмилателна система. За разлика от непреживните животни, в чийто процес на храносмилане участват и ензимите на самата храна, търбусите на преживните животни минават през процес на микробиална ферментация преди хранителните вещества да бъдат абсорбирани. В търбуха на животното се е развила цяла микробиална екосистема, която ферментира грубата храна, по-специално фибрите. Огромната “ферментационна камера” е способна да смила влакнините, да превърне непротеиновия азот (NPN) в ценни аминокиселини, да произвежда витамин B и да неутрализира някои вредни вещества. Поддръжката на тази усъвършенствана екосистема е доста скъпа, тъй като първите хранителни вещества, в резултат на ферментацията, са необходими за изхранване на микробактериалната флора.

Храненето играе главната роля в млечността

Няколко фактора в управлението на храната могат да повлияят върху ефективността на фуража, като например ацидозата или липсата на достатъчно разградим в търбуха протеин, което може да доведе до нарушаване на микробиалните процеси в предстомашията. При преживните животни усвояването на фибри е от голямо значение и както се подразбира, висококачественият фураж би повишил енергията от дажбата. Протеиновият прием в диетата е тясно свързан с оптималната дажба, поради което намаленият такъв може да доведе до непълноценна дажба. Липсата на белтъчини ще повлияе негативно на производството на микробиален протеин и по този начин ще потисне смилаемостта на фибрите. Противно на това, прекомерният прием на протеини може да доведе до повишените му загуби, което от своя страна да повлияе на здравето и плодовитостта. Следователно, за да се оптимизира дажбата, търбухът трябва да бъде снабден с определено количество протеини, съответно азотни източници и достатъчно енергия. Освен това, достатъчният прием на витамини и минерали, както и доброто качество на питейната вода, допринасят за правилната работа на търбуха.

Протеинови загуби и млечен протеин при лактиращите крави Млечните крави не се нуждаят от висок прием на протеин, напр. една крава, произвеждаща 32 литра мляко на ден (3,3% млечен протеин), изисква количество от около 3,5 кг хранителен протеин. Това означава, че едва по-малко от 30% от хранителния протеин се използват за производството на млечен протеин. Загубите достигат до над 70%, в резултат на:

  • повишено съдържание на урея в урината и млякото поради неправилно усвояване на протеина;
  • несмилаема и ендогенна екскреция във фекалиите и урината;
  • екскреция чрез урината поради неефективно използване на абсорбирания протеин за поддържане и за синтеза на мляко и протеини в тялото.
  • Амонякът се получава в търбуха чрез дезаминиране на аминокиселини или от непротеинови съединения (например карбамид и амиди). Амонякът може да се използва за микробиален растеж, при условие че има налична енергия. Също така може да достигне долната част на стомашно-чревния тракт или да се абсорбира през коремната стена и да се прехвърли в кръвта и черния дроб. В черния дроб амонякът се превръща в карбамид, който се прехвърля обратно в търбуха през слюнката и коремната стена или се отделя в урината. Установявайки съдържанието на карбамид в млякото, може да се направи извод за състоянието на кравата. Като "отпадък" от протеиновия метаболизъм, той дава възможност да видим резултатите от приема на протеини и енергия на животното. Уреята в млякото служи като еталон за утилизация на суровия протеин в дажбата, тъй като се определя от дневния прием на суров протеин, (правилното съотношение между разградим в търбуха и протектиран протеин), от баланса между разградения протеин и ферментиралите въглехидрати в търбуха, както и от дневната продукция на мляко от едно животно.

Естествени решения за подобряване на оптималната дажба

Съществуват доказателства, че хранителните добавки като цяло са в състояние да увеличат ефективността от фуража, тъй като те влияят положително върху храносмилането на фибрите, при условие че се използват висококачествени фуражи.

За да отговори на нарастващите потребности от качествени концентрати при ефективното хранене на високопродуктивните стопанства, HL-TopMix разработи новия енергиен концентрат - Vezra Mix®.

Vezra Mix® съдържа източници на лесно усвоима енергия, в комбинация със специално обработено ленено семе - богато на Омега3 мастни киселини. Те стимулират производството на редица хормони, в това число и на прогестерон, подобряващ плодовитостта и репродуктивните функции. Съдържанието на различни източници на енергия синхронизира енергийния поток в търбуха. Това облекчава функцията на черния дроб, като намаля количеството на свободен амоняк в кръвта.

В комбинация с Wisan® 44, двата продукта създават предпоставки за по-добра ефективност на дажбата и допринасят за подобряване на продуктивността, без да се влияе негативно върху здравния статус на животните.

24.608 ms. | 2.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel? прочети повече