В нашата рубрика Съветите на специалиста ежемесечно публикуваме съвети на доказани експерти в областта на храненето и отглеждането на животните във фермите

От какви грижи се нуждаят оборните животни през зимният период?

От какви грижи се нуждаят оборните животни през зимният период?

Снежната покривка и минусови градуси чукат на вратите ни! В този период оборният тип отглеждане на селскостопанските животни, налага увеличаване на грижата за животните. Средата, в която те живеят е много по-богато населена с микроорганизми през зимният период, отколкото през пасищният. За щастие на фермерите този декември позволява помещенията да се проветряват често, като животните могат дори да се извеждат навън за няколко часа.

За съжеление мекото време се очаква да приключи и темперетурите да паднат под 7 градуса. От този момент фермерите е хубаво стриктно да следят за качеството и количеството на изхранваните фуражи, за зоохигиенните и технологични фактори на оборите, както и за количеството и качеството на издоеното мляко, съветват експерти от плевенската служба за съвети в земеделието .

Условита на средата в която живеят животните е изключително важна. Пренебрежителното отнасяне към хигиенните условия в помещенията за отглеждане на животни (наситеният с амоняк, сероводород, въглероден двуокис въздух и изпаренията на урината, и оборския торх) са критичен фактор. От който могат да се създадът ред неблагополучия. Ето и проблемите, които може да доведе тази среда:

  • Нарушават се репродуктивните качества на животните. В практиката не са редки случаите, когато в продължителен период след отелването на животните именно по тези причини кравите не се разгонват. Липсата на разгоненост естествено води до безплодие и загуби от мляко и приплоди във времето.

  • Влошава се качеството на млякото. Микроорганизмите, попаднали в свежото и топло мляко, започват активно да се размножават и за кратко време увреждат ценните качества на млякото. Микроорганизми в млякото попадат от праха във въздуха и водата, храната за животни, вимето на животното, доилните агрегати, замърсени ръце, съдовете за мляко. Опасни за качествата на млякото са и вредните вещества, попаднали от околната среда. Към вредните вещества спадат антибиотиците, пестициди и хербициди, нитрати и др.

  • Храненето е изключително рисков фактор по време на зимният период- непълноценното хранене с бедни на витамини, микро- и макроелементи фуражи, влагането на замръзнали и плесенясали фуражи, са причина често за аборти, спадане на млечността с бавен период на възстановяване и ред други стопански неблагополучия.

За да бъдат избегнати тези ефекти се препоръчва да се поддържа ежедневно добра хигиенна в оборите. Да се проветрява и да се почиства. Движението и чистият въздух за животните са изключително важни, затова е хубаво да се пускат на двора. А колкото до храненето в зависимост от категорията на животните освен качествено ливадно и люцерново сено е важно в дажбите да се включват и качествени сочни фуражи, силаж, цвекло, моркови и др.

Източник: Синор.БГ

12.182 ms. | 2.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel? прочети повече