В нашата рубрика Съветите на специалиста ежемесечно публикуваме съвети на доказани експерти в областта на храненето и отглеждането на животните във фермите

Пасищно хранене + Crystalyx® Cattle Booster = Отлични резултати

Пасищно хранене + Crystalyx® Cattle Booster = Отлични резултати

Пасищното хранене е все още един от най-евтините начини за изхранване при месодайните говеда, осигурявайки добри нива на продуктивност. При изхранване на паша много често нуждите от микро- и макроелементи не могат да бъдат задоволени, а небалансираната дажба води до по-нисък средно дневен прираст, и в нередки случай до възникване на заболявания при животните.

За задоволяване специфичните нужди при животните на паша създадохме допълващия фураж Crystalyx® Cattle Booster. Той предоставя всички необходими микро- и макроелемени  и е подходяща добавка за всички говеда, както при пасищно така и при оборно отглеждане. В допълнение Crystalyx® Cattle Booster повишава приема на храна (доказано в университетските проучвания), повишава прираста, подобрява количеството и качеството на млякото, поддържа здравословното състояние и плодовитостта на животните.

Млади животни

Едногодишно теле, от породата Лимузин например, обикновено консумира 100-150 гр Crystalyx® Cattle Booster на ден, независимо дали се храни на паша или оборно. С приема на такова количество Crystalyx® Cattle Booster прираста на животните може да се покачи с около 4 кг за месец, в  резултат на което, телето достига по-бързо търсените кланични показатели, а юниците достигат по-скоро необходимото тегло за заплождане.

Насоки за хранене (приблизително 100-150 г / ден):

●  2 кофи Crystalyx® Cattle Booster по 80 кг ще са достатъчни за 40 едногодишни телета за период от 30 дни;

●  2 кофи Crystalyx® Cattle Booster по 22,5 кг ще са достатъчни за 20 едногодишни телета за период от 15 дни;

●  Винаги зареждайте поне 2 кофи в група, за да ограничите риска от борба между животните.

Крави с бозаещи телета

Crystalyx® Cattle Booster ще осигури до два литра повече мляко от крава, което води до по-бърз растеж на бозаещото теле. Миксът от енергия, минерали, витамини и микроелементи допринася значително за подобрение на здравословното състояние и фертилитета на кравата.

Насоки за хранене (приблизително 150-200 г / ден на открито или на закрито):

●  2 кофи Crystalyx® Cattle Booster по 80 кг ще са достатъчни за 40 крави за приблизителен период от 22 дни;

●  2 броя Crystalyx® Cattle Booster по 22.5 кг ще са достатъчни за 20 крави за приблизителен период от 12 дни;

● Винаги зареждайте поне 2 кофи в група, за да ограничите риска от борба между животните.

Бикове

Биковете за разплод се нуждаят от висококачествени фуражи, с висока енергийна стойност и добра усвояемост на минералите, за да постигат върхови резултати. Един напълно развит бик ще консумира приблизително 200-300 грама Crystalyx® Cattle Booster на ден. Това зависи от породата и качеството на фуража, който приема.

Ползите

Crystalyx® Cattle Booster осигурява възвръщаемост на вложенията за покупката му. Икономическите ползи са двойно по-големи от тези на първоначалната инвестиция (т.е. за всеки 1 лв. получавате възвръщаемост от 2 лв.).

Проучванията, направени с юници, показват по-добра заплодяемост при прием на Crystalyx®, отколкото само на фураж (95% бременност в двете контролни групи в сравнение със 100% бременност в двете групи Crystalyx®).

Освен това е доказано, че юниците приемали Crystalyx®, са били заплодени от биковете средно четири дни по-рано от контролната група. По-ранното заплождане и по-ранното отелване означават по-голямо теле при отбиването.

Crystalyx® не замества фуража. Той допълва и балансира цялостната дажба на животното. Това означава, че животните усвояват фуража по-бързо и с подобрена ефективност. Той спомага и за увеличаване на количеството приет фураж (когато е наличен), което води до по-добра продуктивност на животните.

18.636 ms. | 4.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel? прочети повече