В нашата рубрика Съветите на специалиста ежемесечно публикуваме съвети на доказани експерти в областта на храненето и отглеждането на животните във фермите

Практически съвети за почистване и дезинфекция

Практически съвети за почистване и дезинфекция

Предпазната дезинфекция е постоянна мярка в добрите ферми с цел да се предотвратят проникването и избухването на заразни болести. Тя се провежда в зависимост от вида и категорията на животните, технологията на отглеждане и годишния сезон, при задължително спазване на принципа пълно-празно. В практиката често, въпреки проведеното почистване и последваща дезинфекция, не се постига редуциране на микробиалнoто замърсяване. В специализираната литература се посочват различни причини за това, но какви са основните пропуски на практика и как правилно да се извършва почистването и дезинфекцията, с цел да се постигнат максимални резултати? В университета Sudwestfalen, под ръководството на проф д-р. Marc Boelhauve, са проведени многобройни изследвания, за да се установят „слабите места“ при осъществяването на процесите почистване и дезинфекция.

В уводната част на научния доклад се набляга върху това, че този процес се разделя на два последователно протичащи етапа. Тук е много важно да се отбележи, че специфичните за предходните животни микроби е недопустимо да влизат в съприкосновение с животните, заселени след тях. Създаването на условия за намножаване на микроби означава, че новозаселените животни трябва да се преборят с микробиалното замърсяване, останало в сградите. Това, от една страна, води до засилване податливостта на организма към заболявания, характерни за предходното стадо, а от друга, може да доведе до осезаем спад в продуктивността, поради необходимостта да се справят с неспецифични за тях микроби. Новото заселване в сградите поставя животните в ситуация, в която се сблъскват с нови и непознати за тях микроби, като в същото време са значително по-податливи на инфекции, поради причинения от транспортиране и прегрупиране стрес. Основна цел на фермерите тук е силно да редуцират микробиалното замърсяване от предходното стадо, така че да не представлява заплаха за новите животни. За да се постигне този резултат, фермите трябва да проведат оптимално почистване и дезинфекция преди населването на сградите с нови партиди животни.

 

Prof. Dr. Marc Boelhauve преподавател в дисциплините Аграрна биология и аграрна биотехнология към Катедра по аграрна икономика в Университет Südwestfalen

 

Изследване, проведено сред 140 анкетирани фермери, разглежда в различни аспекти как на практика се извършва почистването и дезинфекцията.

58% от анкетираните отговарят, че след освобождаване на сградите, извършват не само грубо почистване, а прецизно почистват цялата ферма. След накисване, останките от изпражнения се обработват и почистват с пароструйка под високо налягане. От една страна, този начин на почистване довежда до повишена консумация на вода, а от друга, до силно разпространение на микроби в цялата сграда. Те се разпръскват навсякъде, от пода до тавана на помещенията. Сам по себе си този подход възпрепятства правилното провеждане на последващо почистване и дезинфекция и не води до успех, особено ако в сградите са останали мобилни или преносими елементи. Такива подвижни елементи могат да бъдат изнесени извън помещенията, където да се демонтират и почистят основно(отоплители на газ, осветителни тела и т.н.).

Запитани по-подробно за методиката на почистване и дезинфекция се установява, че е необходимо значително повишаване на знанията и уменията за процесите.

14% от анкетираните отговарят, че не провеждат дезинфекция, 31% от запитаните посочват, че дезинфекцират, докато стените в сградите са още видимо мокри.

Неспазването на изискванията води до оцеляване на ненужно голям брой микроби, които впоследствие оказват влияние върху продуктивността на новата партида животни. Нанесен върху мокри повърхности, дезинфекционният разтвор се разрежда и го превръща в неефективен. Погледнато от друг ъгъл, си е разхищение на работна сила и финансови средства.

Правилна употреба на средствата за дезинфекция

Същото проучване установява още, че голяма част от стопаните не спазват или не знаят правилната концентрация за нанасяне на дезинфекционния разтвор на квадратен метър. Дори при спазване на изискванията за нанасяне на дезинфекционния препарат върху сухи повърхности, проведената дезинфекция се оказва неефективна. В случаите, в които дезинфекционният разтвор се нанася в по-голяма концентрация, се причиняват увреждания по съоръженията, а остатъчното количество дезинфекционен препарат се явява силна опасност за здравословното състояние на новата партида животни. В допълнение към горното се завишават и разходите за третиране. Въпреки избора на подходящ препарат и спазването на изискванията за прилагане, резултатът от дезинфекцията може да бъде неефективен, ако не бъде спазена продължителността на действие на активното вещество. В указанията за употреба на конкретното дезинфекционно средство, освен нужната концентрация, се отбелязва и продължителността на действие на активното вещество, която в повечето случаи е между един или два часа. На практика това означава, че дезинфекционният разтвор трябва да бъде оставен да действа възможно най-дълго. Включването на вентилационната инсталация с цел по-бързо изсушаване на повърхностите намалява ефективността на използваните средства. Близо 29% от анкетираните потвърждават използването на вентилационната система.

Самостоятелно извършване на почистването

139 от запитаните 140 фермера категорично потвърждават, че извършват почистването и дезинфекцията самостоятелно (със собствени ресурси). Това налага в много висока степен силна необходимост от обучение на персонала или членовете на семейството, които са ангажирани в стопанството. Но как достига информация за нововъведения, респективно, подобрения до всяко отделно стопанство?

Информация или препоръки и знания за избора на дезинфекционни средства се получават от консултант (61%) или се формират на база собствен опит (51%). Само 2,5% от анкетираните стопани достъпват информация от списъка на DVG (Комитетът за дезинфекция във ветеринарната медицина в Германия). Ролята на ветеринарния лекар със своите 1.6% е почти незначителна.

Много често в практиката се случва така, че въпреки голямото желание за ефективна дезинфекция, в помещенията съществуват такива места, които са трудно достъпни, и почти е невъзможно да бъдат почистени, още повече дезинфекцирани. Такива са елементите на вентилационната инсталация, които не подлежат на демонтиране или части от други уреди, които притежават хигроскопична способност. Същото важи и за по-старото оборудване напр. лампи, които нямат хидроизолирано покритие. Инвестиции в подходящо оборудване и осветителни тела допринасят за ефективността на провежданите процедури.

Стопаните на кравеферми трябва да дезинфекцират по-интензивно след всяко заболяване.

В много случаи, ситуацията в кравефермите изглежда още по-драматично. Тук удачен пример може да бъде даден с иглутата за телета, които преди това са били обитавани от телета с диария. Само 20% от анкетираните твърдят, че извършват дезинфекция на иглутата. За голяма част от стопаните, дори почистването с пароструйка под високо налягане не се възприема като задължително условие преди ново заселване. Така причинителите на инфекциите остават и въздействат върху новите животни. По този начин единичният случай прераства в постоянен проблем.

Ако добавим към общата картина факта, че много рядко се провеждат изследвания за установяване конкретния причинител на диария, то можем закономерно да извлечем извода, че няма как да бъде направен правилен избор на подходящ и ефикасен дезинфекционен препарат. В тези случаи съветите на ветеринарния лекар и консултантите са много уместни.

Основният проблем при консултирането на свинеферми и кравеферми, как да подобрят качеството на почистване и дезинфекция си остава: няма определена критична граница, от която пропускането на определени стъпки и етапи от този или онзи работен процес ще доведе до значително влошаване на биологичната продуктивност. Всички стъпки са еднакво важни.

Трябва да се има предвид, че положителните резултати от правилното провеждане на процесите почистване и дезинфекция се проявяват след известно време и рядко се прави взаимовръзка с тях. Единствено при борбата с остри инфекциозни състояния, придружени с диария, резултатът от правилното извършване на процесите е бързо установим, тъй като новото поколение значително по-рядко страда от диария.

В заключение, можем да кажем, че само правилното провеждане на всички етапи и спазването на всички изисквания за почистване и дезинфекция, дори при недостиг на време, ще гарантира вашия успех.

Неподходящо оборудване и осветление - лампата задържа вода

Хранилките задължително трябва да бъдат почистени и след това дезинфекцирани, като тук е важно да се гарантира липсата на остатъчно количество препарат.

 


Полезни съвети

DESINFLOOR® е специално разработен продукт за свинеферми. Той е под формата на пудра, който служи за:

• хигиенизиране на боксовете за лежане и технологичните пътеки

за движение.

• суха баня за новородени прасенца

Добавените етерични масла подобряват микроклимата и въздуха в директен контакт с животните. DESINFLOOR® се свързва и извежда вредните вещества, като амоняк. При допълнителни въпроси за схеми и дози на прилагане се обърнете към екипа на HL-TopMix


Област на приложение

• суха баня за новородени прасенца;

• бързо подсушаване на новородените;

• превенция от хипотермия;

• предпазва от бърза загуба на енергия (ниска кръвна захар);

• защитава пъпа от инфекциозните причинители в околната среда;

• хигиенизира родилните боксове и повърхностите за лежане на малките прасенца;

• хигиенизира боксовете за лежане и обслужване, чакалните в предродилните отделения;

• предотвратява опасността от развитие на инфекции на пикочо-половите пътища при свине-майки;

• предотвратява опасността от развитие на инфекции на матката;

 

При почистването и дезинфекцията не трябва да се пренебрегват или забравят работните ботуши, облекло и инструменти.

 


Отговори на анкетата

Как се разпределят отговорите на следните въпроси при запитване до 140 фермера


Неотстранени/непочистени елементи в помещенията

ел. уреди - 66,34%
играчки - 15,00%
инсталации и съоръжения за хранене - 44,29%
работни инструменти и уреди - 37,86%
покрив в помещенията - 31,43%
инсталация за отопление - 71,75%
вентилационна инсталация - 82,14%

 

Кога се извършва дезинфекция

не се дезинфекцира - 13,00%
веднага след почистване - 17,00%
когато сградите леко поизсъхнат - 39,00%
когато сградите са напълно сухи - 31,00%

 

Кога вентилационната система е включена

не е включена - 11,43%
при дезинфекциране - 28,75%
при сушене - 64,29%
при почистване - 62,86%
при подготвителни дейности - 38,75%

 

Как избирате средството за дезинфекция

по препоръки на ветеринарен лекар - 1,64%
въз основа списъка на официалните органи - 2,46%
по препоръка на колеги - 15,57%
по препоръки в специализирано издание - 22,95%
на база собствен опит - 50,82%
по препоръка на консултант - 60,66%

12.499 ms. | 4.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel? прочети повече